Služby

Správa a finanční privátní audit


 Z hlediska financí je rodina vlastně taková malá firma. Dobře hospodařící firma má svého finančního ředitele a každý rok si nechává zpracovat finanční audit svého hospodaření.

Stejně tak by si audit svého privátního hospodaření měla pravidelně udělat každá rodina či jednotlivec. Získáte tak přehled a jistotu, že nepřicházíte zbytečně o peníze, dosahujete efektivně svých finančních cílů a váš privátní majetek rok od roku narůstá.
Nyní tuto možnost mají i privátní osoby.

Služby - Finanční audit

Financování a bydlení

Financování a bydlení

Pořízení vlastního nového bydlení je zásadní finanční událostí v životě každého z nás, kterou řešíme jen párkrát za život. 

Investice a spoření

Investice a spoření

Říká se, že peníze samy o sobě štěstí nepřinesou. V každém případě zvyšují kvalitu života a jsou prostředkem k dosažení a splnění si životních cílů.
Penze a renta

Penze a renta

Do důchodu budeme odcházet v 65 letech a  podle demografických prognóz budeme žít v důchodu minimálně 20 let. Jak kvalitně tuto část života prožijeme záleží na tom, jak kvalitně se na ni připravíme.

Zajištění rizik

Zajištění rizik

V otázce privátních financí a plnění si finančních cílů se jedná o situace, které mohou způsobit výpadek či snížení vašich příjmů nebo dokonce ztrátu vašeho majetku. 

Poradenství

Základní finanční audit

I základní finanční audit převyšuje svou úrovní většinu konkurenčních služeb na úrovni zprostředkování produktů, které se pouze schovává za pojem finančního poradenství. Využijete jej však pouze na úvod naší spolupráce, pokud nemáte pocit, že se ještě potřebujete ujistit než se poradci kompletně svěříte s celou vaší finanční a osobní resp. rodinnou situací.
Pokud věříte, že sami znáte či dokážete vybrat to nejlepší řešení ke splnění konkrétního cíle či potřeby. Pak se pravděpodobně chcete omezit na návrh a pouhé zprostředkování jednoho řešení konkrétní potřeby nebo cíle a nemáte zájem o dlouhodobou komplexní spolupráci a související servis (pokud to nemá být vstupní "test", oťukání si možné širší spolupráce). 

Komplexní finanční audit

Komplexní finanční audit je již základem pro plnohodnotné poradenství s ohledem na více než jednu vaši potřebu či cíl. Součástí je pak i návrh komplexního řešení včetně průběžné aktualizace a servisu k sjednaným smlouvám. V rámci tohoto poradentství je pro mě samozřejmostí odpovídající informační a konzultační podporu včetně administrativního servisu.
Audit sám o sobě nestačí jednou a pro vždy a proto je nezbytným předpokladem dlouhodobě správného nastavení vašeho řešení, že při každé větší či menší změně ve vaší finanční, majetkové či osobní situaci, při změně vašich cílů a potřeb, zkonzultujete se svým poradcem možné dopady do stávajícího řešení a provedete servisní aktualizaci vašeho finančního auditu. Jedině tak budeme mít jistitu, že vaše řešení nezastará a bude držet vždy krok s vaším životem a potřebami.

Přesné poradenství

Náš komplexní finanční audit je ve spojení s našimi odbornými metodikami prvotřídním analytickým nástrojem pro všechny klienti, kteří ocení odbornost, prvotřídní a komplexní servis a uvědomují si výhody a přínos takové dlouhodobé komplexní spolupráce.
Ale když říkáme, že je potřeba finanční audit do budoucna aktualizovat, platí to i zpětně. Pokud vstupními daty budou pouze vaše aktuální příjmy, bez zohlednění kompletní evidence ČSSZ o vašich příjmech v minulosti, pokud nebude finanční audit pracovat s přesnými vstupními údaji, nebudou přesné ani jeho výstupy. Proto umíme analyzovat speciální zprávou vaši evidenci u ČSSZ a kromě pomoci s nápravou nedostatků v této evidenci z ní také zjistit přesné nároky nyní či v budoucnu v případě výplaty dávek a důchodů ze státního systému (což není podtstané jen z pohledu starobního důvhodu, ale také z pohledu správného pojištění s ohledem na možné vžplaty invalidních, vdovských/vdoveckých či sirotčích důchodů).

Další služby

Financování a bydlení

Financování a bydlení

Odpovědnost vůči zaměstnavateli

Odpovědnost vůči zaměstnavateli

Investice a spoření

Investice a spoření

Penze a renta

Penze a renta

Zajištění rizik

Zajištění rizik

Životní pojištění

Životní pojištění

Úvěrové pojištění

Úvěrové pojištění

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti

Pojištění vozidel

Pojištění vozidel

Pojištění zvířat

Pojištění zvířat

Občanská odpovědnost

Občanská odpovědnost

Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti

Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti

Kontaktní formulář

Napište mi prosím svůj dotaz, spojím se s Vámi, jakmile to bude možné.